Binnen deze categorie vallen de modules waar de theorie en de examenvoorbereiding aan bod komen. De theorie wordt doorlopen in verschillende levels aan de hand van een scenario en de theorie uit de syllabus.  
Met de pool van beschikbare vragen kan onbeperkt worden geoefend en kunnen ook proefexamens worden uitgeprobeerd. 

PRINCE2In deze e-learning omgeving leert u de theorie van PRINCE2 door verschillende levels te doorlopen. De volgende levels worden bereikt door middel van het beantwoorden van vragen. Deze vragen gaan deels over de casus die meeloopt in het leerproces en deels over de theorie. Uiteindelijk krijgt u PRINCE2 examenvragen te beantwoorden als goede voorbereiding op het Nederlandstalige PRINCE2 Foundation examen.